ساختار سازمانی


شرکت صنایع ایجاد رزمیاران به عنوان بزرگ ترین و تخصصی ترین تولید کننده شاتون در ایران، با پای بندی به خط مشی کیفیت  و در راستای دست یابی به چشم انداز مصوب، در قالب ساختار ذیل فعالیت می کند:


 

 
   
        
 رئیس هیئت مدیره

 دکتر ناصر رحیمی 

 

 نایب رئیس هیئت مدیره

 کمال بنده علی

 

 مدیر عامل

 محسن افتخاری

 

 قائم مقام مدیر عامل

 محسن واحدی

 

 نماینده مدیریت

 منصوره سلطانی محمدی

 

 سرپرست تضمین کیفیت

 مرضیه آبادیان

 

 مدیر کارخانه

 داریوش رنجی

 

 قائم مقام مدیر کارخانه

 محمد جواد راهبادی

 

 مدیر کنترل کیفیت

 محمد علی عباسی

 

 مدیر ماشین سازی

 عابدین علیزاده

 

 مدیر پروژه

 صالح افتخاری

 

 مدیر تحقیق و توسعه

 اصغر ربانی

 

 مدیر بازاریابی و فروش

 فرج الله وزیری

 

 مدیر اداری مالی

 محسن واحدی