ساختار سازمانی


شرکت صنایع ایجاد رزمیاران به عنوان بزرگ ترین و تخصصی ترین تولید کننده شاتون در ایران، با پای بندی به خط مشی کیفیت  و در راستای دست یابی به چشم انداز مصوب، در قالب ساختار ذیل فعالیت می کند:


ساختار سازمانی

 

 
   
        
 رئیس هیئت مدیره

محسن افتخاری

 

 نایب رئیس هیئت مدیره

 کمال بنده علی

 

 مدیر عامل

رضا بهادر بهاری

 

 قائم مقام مدیر عامل

محمود میرخان زاده

 

معاونت برنامه ریزی و تامیین

 داریوش رنجی

 

معاونت تولید

 محمد جواد راهبادی

 

معاونت کیفیت

 محمد علی عباسی

 

معاونت مهندسی

اصغر ربانی

 

معاونت مالی اداری

محسن واحدی

 

مدیر ماشین سازی

عابدین علیزاده

 

 مدیر بازاریابی و فروش

 فرج الله وزیری

 

مدیر نگهداری و تعمیرات

رضا فضائلی

 

مدیر ابزار و تجهیزات

محمد رضا سعیدیان